. vane.jpg (302 bytes)

aktuellt.jpg (1939 bytes)

Vinsten blev viktigare än kvaliteten när ISS tog över städningen. Slutkörd personal hänvisas till psykolog

Nu fuskstädas det i Pargas

runu.gif (924 bytes)  Intressebevakningen vind för våg

pune.gif (67 bytes)  Det jäser bland städpersonalen i Pargas stad. Arbetet blev helt odrägligt efter att staden sålde ut städarbetet åt den internationella koncernen ISS. Städarna får slita som djur och ges inte möjlighet att göra ett bra jobb. Kvaliteten på skolstädningen har sjunkit rent fatalt, menar städarnas taleskvinna Seija Engström, och tillägger att de alla lider av att inte få göra ett ordentligt jobb.

Seija Engström vill helst städa så att Ellen och hennes kamrater har en ren och snygg skola, men den överstora städyta hon tilldelats medger inte det. Foto: ROBERT SEGERSkar ner personalen med en tredjedel

I Koivuhaan koulu där Seija städar är hon nu i praktiken ensam städare mot tidigare två. Efter att ha klagat fick hon lite extra hjälp, men fortfarande städar hon ensam över 2 000 kvadratmeter klassrum och korridorer mot tidigare drygt 1 400. Det första ISS gjorde när de tog över arbetet var att säga upp alla vikarier. Ersättare tas inte in i stället för dem som slutar. Seija räknar med att städpersonalen som sköter stadens fastigheter minskat med en tredjedel sedan ISS tog över i början av året. Tjugo personer sköter nu det arbete som tidigare sköttes av trettio.

När städarna säger att de inte hinner städa ordentligt uppmanas de att inte vara så noggranna.

– Men vi är yrkesmänniskor, vi vill inte fuska!

Arbetsledningens branschkunskap ger hon inte mycket för.

– De känner inte till hur en skolfastighet borde städas.

Och de verkar inte särskilt intresserade av kvalitetsfrågor heller.

– Det viktiga för ISS är att göra vinst, hur jobbet görs verkar vara de samma. Vi hinner bara svepa över ytorna men det duger åt ISS.

Arbetssituationen har tagit hårt på orken. Städarnas medelålder är hög och de känner hur de helt slits ut av den överstora arbetsmängden.

– Vi är så slutkörda att vi inte orkar annat än arbeta och sova. Alla säger att det här blivit rena slavgörat sedan ISS tog över.

När städarna klagade på den omänskliga arbetsmängden hänvisades de till psykolog.

– Det var helt meningslöst att tala med henne, hon kunde ju inte underlätta vårt arbete.

Viktigt att skolan städas väl

Skolans rektor, Harri Lehtinen, vill inte ta ställning till hur avtalet med ISS utfallit. Men han betonar vikten av att skolan städas väl. Han poängterar också att städarna är en del av arbetsteamet i skolan och att de har del i fostringsarbetet. Därför är det viktigt att det finns städare som barnen känner och att bemanningen är permanent.

Tvåtusen kvadratmeter stress är vad Seijas arbete blivit sedan ISS tog över. Foto: ROBERT SEGERKlassläraren Liisa Laine däremot sjunger ut. Hon säger att det är helt klart att nivån på städningen sjunkit. Städarna gör så mycket de hinner, men det är mer sand och damm i lokalerna nu och det är väldigt illa t.ex. för allergiska elever. I längden blir situationen ohållbar. Det handlar ju både om barnens och personalens hälsa.

Seija Engström tillägger att i längden kommer ju den miserabla städningen att gå ut över fastigheterna också. Golv som inte hålls fria från sand och smuts slits snabbt ner.

Fastighetschefen i Pargas stad, Seppo Pihl, säger att avtalet med ISS förutsätter att nivån på städarbetet inte sjunker. Han medger att så ändå har skett nu inledningsvis, men säger att man vill se tiden an och ge ISS och personalen arbetsro för att organisera arbetet och utveckla nya arbetsmetoder. Nästa höst är det dags att göra en utvärderingen av situationen. Om ISS inte kan leverera den städnivå företaget lovat kan avtalet, som annars är i kraft tre år, nog sägas upp.

ISS servicechef Vesa Virtanen säger för sin del att nivån på städningen nog motsvarar det man avtalat med Pargas om. Han påpekar dock att nivån kan och får variera beroende på vilka utrymmen det handlar om. Det behöver inte vara lika rent överallt. Vidare hänvisar han till att man som bäst har stora förändringar på gång och arbetar sig fram till rätta städmetoder. Till slutet av sommaren borde allt vara på plats.

Något hopp om tilläggspersonal ger han inte städarna. Arbetet måste bli effektivare för att ISS skall få ut sitt. Personalen är förvisso en viktig resurs. I de förändringar som pågår är det förståeligt att känslorna svallar, därav hänvisningen till psykolog.

HANS JERN

 

Intressebevakningen vind för våglt-ylos.jpg (843 bytes)

pune.gif (67 bytes)  Beslutet att ge ut städarbetet i Pargas till en kommersiell aktör började förberedas för ungefär ett år sedan. Bakgrunden är stadens allmänna sparbehov. En anbudsrunda genomfördes under hösten. När det blev klart att ISS skulle få entreprenaden inleddes samarbetsförhandlingar med personalen, som företräddes av bl.a. Marjatta Kjellin, som är huvudförtroendeman för stadens JHL-anslutna.

Marjatta Kjellin får bara ge råd. Foto: ROBERT SEGERHon säger att beslutet om att utlokalisera arbetet inte gick att påverka mer i det skedet. Det man lyckades utverka var att den ordinarie städpersonalen skulle få behålla sin lönevillkor och att de blir kvar inom JHLs kollektivavtal till utgången av september i år. Därefter går de över till servicesektorns avtal. Lönen bibehålls även efter det, men t.ex. semestervillkoren kommer att försämras radikalt. Den som har långvarig kommunal tjänst i bakgrunden förlorar i längden upp till 2 1/2 vecka av semesterförmånen.

Efter att städarna blev ISS-anställda godkänner företaget inte Marjatta Kjellin som huvudförtroendeman.

– Jag får bara ge goda råd, men kan inte förhandla för deras del.

Eftersom städarna inte hör till Servicefacket PAM ännu, kan inte heller ISS huvudförtroendeman företräda dem. Städarnas intressebevakning är alltså helt vind för våg. ISS har godkänt Seija Engström som "ombud" för städarna, men vilken hennes status egentligen är förblir oklart.

Marjatta Kjellin beklagar att staden gick in för den här lösningen och säger att det givetvis väckt farhågor om att fortsättning följer. Hur går det med köksfunktionerna?

– Vi vet ju inte vem som står följande i tur att utlokaliseras.

Löntagaren 29.3.2007 nr 3/07

 

hava500.jpg (350 bytes)

lt-ylos.jpg (843 bytes)lt-back.jpg (825 bytes)

marne.gif (45 bytes)