. vane.jpg (302 bytes)
 Nr 3/2007 29.3.2007 Årg 37 Fackföreningsfolkets tidning
Tema:
Framtiden byggs av drömmar
– Problemlösare som uppfinnarduon Frej och Sören platsade nog väl också vid förhandlingsbordet, funderar Ronny Norrgård som själv spelat Frej i många år. Duon har sin förebild i rikssvenska TV-hitten "Roy och Roger har en mack ihop". Foto: ESA MELAMETSÄpune.gif (67 bytes)
  När fackföreningsrörelsen i Finland grundades ställdes målen högt. I dag har det mesta förverkligats.
    Behovet av nya drömmar lyftes fram på FFC:s kongress i somras. Kanske i ett nytt principprogam? Det tar fullmäktige ställning till i april då FFC firar sina 100 första år.
    Löntagaren har låtit fackligt aktiva, utomstående betraktare och fackliga beslutsfattare berätta vilka drömmar och mål facket kunde möta framtiden med.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

Arbetsmiljö:
Två bastanta vakter infinner sig på ett ögonblick då Birgitta Juhala slår larm. Foto: ROBERT SEGERFFC vill se friska människor
på sunda arbetsplatser

pune.gif (67 bytes)
  Friskvård, kompetens, övervakning och kännbara straff vid arbetsmiljöbrott betonas då FFC nu drar upp riktlinjer för framtidens arbetsmiljö.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

Aktuellt:
Fusion och Union i samma paket
TEAM blir störst
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

Nu fuskstädas det i Pargas
pune.gif (67 bytes)
  Vinsten blev viktigare än kvaliteten när ISS tog över städningen i Pargas. Slutkörd personal hänvisas till psykolog.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

lt-vilkku.gif (219 bytes) JobDax mars 2007 (hela tidningen, pdf)

viiva.jpg (2365 bytes)
Arbetslösheten i Svenskfinland,  februari 2007 lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera
Industriarbetarnas timförtjänster II/2006 Läs mera

 
Löntagaren nr 4/2007 utkommer den 26 april.
Material skall vara redaktionen till handa senast 12.4

viiva.jpg (2365 bytes)

 

marne.gif (45 bytes)

LÖN  nr 3/2007

Pärmbild: ESA MELAMETSÄ

 
runu.gif (924 bytes) Ledaren
runu.gif (924 bytes) Kolumner
runu.gif (924 bytes)
Tema
    FFC 100 blickar framåt
runu.gif (924 bytes) Aktuellt
runu.gif (924 bytes) Arbetslösheten
    i Svenskfinland
runu.gif (924 bytes) Arbetsmiljö
runu.gif (924 bytes) Språklåda
runu.gif (924 bytes) Kultur
runu.gif (924 bytes) Fritid
runu.gif (924 bytes) Karikatyr 

ISSN 1459-4196
Uppdaterat 5.4.2007