. vane.jpg (302 bytes)

spraklada.jpg (2968 bytes)

Nancy LökforsNancy Lökfors

Bokstäver

pune.gif (67 bytes)  Vårt skriftspråk är uppbyggt av bokstäver och de börjar göra avtryck också i vårt dagliga tal. Vi talar om FFC, EK, HOK (visserligen oftast i formen hokki på finska), K-market, S-kedjan osv. Ibland vet vi inte ens vad bokstäverna står för, eller på ett ungefär. Därför undrar jag ibland varför vana skribenter inte orkar googla fram de rätta namnet på Finlands Fackförbunds Centralorganisation för FFC i stället för någonting de fabricerar själva.

Ordet googla behöver säkert en förklaring för dem som inte är så insatta i datorvärlden. Google är en sökmaskin på Internet, man skriver in ett sökord och får träffar på hemsidor, artiklar och så vidare som man kan studera närmare. Det gjorde jag nyss och det visade sig att min minne fungerar — jag skrev FFCs namn rätt med första försöket.

Bokstavskombinationer förekommer också annars. Inom medicinen har antingen visjälva eller någon bekant genomgått EKG-prov. Elektrokardiografi står det för och översätts till svenska med hjärtströmkurva.

Vi får allt oftare läsa om bokstavsbarn, om barn som diagnosticeras med någon form av beteendestörning som DAMP, ADHD.

Nyligen hörde jag om en ny term — bokstavsarbetslöshet. Det dök upp i en diskussion om hur tempputyöllistäminen bäst kan översättas till svenska. Focis — forskningscentralen för de inhemska språken — hade fått en förfrågan. Ett av de ord jag föreslog var "trixa med arbetslöshetssiffror". Ett annat uttryck kan vara tillrättalagd statistik. Focis kom fram till konstgjord el. konstlad sysselsättning; konstgjorda jobb.

Samma fenomen att genom kurser och sysselsättningsstöd putsa arbetslöshetsstatistiken finns i Sverige. Där har det hela utmynnat i språkrådets nyord för februari. Jag citerar direkt ur det mejl jag fick från Focis med definitionen till nyordet:

"Bokstavsjobb är en relativt ny benämning för arbetstillfällen som skapats genom bokstavsförkortade arbetsmarknadspolitiska åtgärder: alu (arbetslivsutveckling), ota (offentligt tillfälligt arbete), api (arbetsplatsintroduktion) och andra program i det som populärt brukar kallas pysselsättningspolitiken.

I DN uttalade sig i höstas (2.9.2006) en intervjuad person så här: ’För det första skulle de ta bort alla såna här bokstavsjobb, apr, alu, plus. Det är ju bara konstgjord andning, de leder ingenstans, de är bara ett förnedrande sätt att få bort folk ur statistiken. Använd pengarna till riktiga jobb. Det finns ju massor som behöver göras.’"

Så här i Eurovisionsschlagertider kan jag inte låta bli att nämna vad en svensk väninna kallar företeelsen som officiellt heter Melodifestivalen i Sverige. Det är förstås pestivalen.

Glad påsk!

Löntagaren 29.3.2007 nr 3/07

 

hava500.jpg (350 bytes)

lt-ylos.jpg (843 bytes)lt-back.jpg (825 bytes)

marne.gif (45 bytes)