. vane.jpg (302 bytes)
 Nr 1/2009  29.1.2009 Årg 39 Fackföreningsfolkets tidning
Tema
Teckning: KRISTIAN NIVALAEtt bembölingarnas lapptäcke
Statens produktivitets- och regionaliseringsprogram kan liknas vid bembölingarnas lapptäcke: man klipper på ena sidan för att foga till på den andra. Det en minskar, det andra ökar antalet statsanställda. Penningkistan fylls inte på. Tvärtom.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs meraArbetarskyddsfullmäktige har tilldelats rollen som regissör på Invalidförbundet satsar på arbetsgemenskapen. Foto: JANNE RUOTSALAINEN

Arbetsmiljö
Fungera bättre tillsammans
Arbetarskyddsfullmäktige har tilldelats rollen som regissör då Invalidförbundet satsar på arbetsgemenskapen.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera 

 

Aktuellt
Metall och Kemi röstar om TEAM
Medlemmarna röstar den 5–19 februari. Metalls förbundsstyrelse tar ställning till fortsatt medverkan i industrifackens planerade storfusion redan den 19 februari, Kemis dagen därpå.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

Organisationerna avvisar nedskärningar
i arbetslöshetsskyddet
Snuttarbetarnas ställning förbättras och arbetslöshetsskyddet höjs, om arbetsmarknadsorganisationernas förslag får genklang i regeringen och i den s.k. SATA-kommittén som reformerar socialskyddet.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

 viiva.jpg (2365 bytes)
lt-vilkku.gif (219 bytes) Arbetslösheten i Svenskfinland - januari 2009
lt-vilkku.gif (219 bytes) Industriarbetarnas timförtjänster II/2008
lt-vilkku.gif (219 bytes) FFC-förbundens medlemsavgifter 2009
viiva.jpg (2365 bytes)

Löntagaren nr 2/2009 utkommer den 5 mars.
Material skall vara redaktionen till handa senast 19.2
viiva.jpg (2365 bytes)
Löntagaren, Hagnäskajen 1 A, 3. vån
PB 157, 00531 Helsingfors
tfn. 020 774 000, lontagaren@sak.fi
www.lontagaren.fi

marne.gif (45 bytes)