. vane.jpg (302 bytes)

Metall och Kemi röstar om TEAM

pune.gif (67 bytes)  Ett TEAM eller ej? Både Metallarbetarförbundets och Kemifackets medlemmar får säga sin åsikt i var sin medlemsomröstning som förbunden ordnar den 5–19 februari. Röstsedlarna får medlemmarna inom kort per post.

Tage Sundman, Svensk ombudsman på Metall. Foto: MARJUT VAINIOInformationen om TEAM liksom röstsedeln är tvåspråkig. En del av informationen ges också på engelska och estniska. Alternativen på röstsedeln är två: ja eller nej ska kryssas för. Röstberättigade är alla som anslutit sig till förbunden senast den 31.12.2008, och som har sina medlemsavgifter betalda.

Resultaten föreligger då Metalls styrelse sammanträder den 19, och Kemifackets dagen därpå.

Som svensk medlem i Metall, vilket mervärde ger TEAM? Frågan går till Tage Sundman, svensk ombudsman på Metall.

– Alla grund- och hörnstenar är viktiga och bra. Ur svensk synvinkel tror jag TEAM förbättrar den svenskspråkiga verksamheten, om de ännu öppna frågorna får en god lösning, säger ombudsmannen.

Det som inte ännu är helt klart är rätten till svensk representation i TEAM:s stadgeenliga organ, d.v.s. fullmäktige, styrelse och sektorstyrelse.

– Och då vi bygger upp den inre organisationen gäller det sedan självklart att se till att det finns människor med tillräcklig kunskap i svenska på olika poster så de kan ge service på svenska, betonar Tage Sundman.

INGEGERD EKSTRAND

Löntagaren 29.1.2009 nr 1/09

 

hava500.jpg (350 bytes)

lt-ylos.jpg (843 bytes)lt-back.jpg (825 bytes)

marne.gif (45 bytes)