. vane.jpg (302 bytes)

skomakarenslast.jpg (2856 bytes)

David SeligssonDavid Seligsson

Bad English tar kål på nordiskt gemyt

pune.gif (67 bytes)  Denna min första spalt i Löntagaren ger mig chansen att erkänna: jag har helt ändrat mina åsikter. Det gäller inte politik eller fackföreningar men språkpolitik.

Låt mig förklara. Jag har under de senaste tjugo år på olika sätt deltagit i nordiska fackliga möten. Fast jag alltid har uppskattat nordiskt samarbete, så har det varit mången gång irriterande att förstå och göra sig förstådd. Mitt modersmål är finska och jag brukade säga att nordiskt samarbete betyder att svenskar, norrmän och danskar talar var och en sitt eget språk medan stackars finnar försöker tala och förstå tre främmande språk. Jag har inga större svårigheter att förstå eller ens tala svenska och har under årens lopp lärt mig att förstå norrmän. Att förstå danskan beror helt på vem som talar. Så jag agiterade — om inte särskilt energiskt — för bruket av engelska i nordiska sammanhang.

Men det är slut nu! Jag läste för några veckor sedan en artikel på andra sidan i Helsingin Sanomat. Skribenten påpekade att språket är det som skiljer nordiskt samarbete från vilket som helst internationellt möte. Just det att deltagarna kan uttrycka sig i sitt eget språk — finnarna vanligtvis med tolkning — och sedan kanske inte förstår hundraprocent vad de andra säger, det ger nordiskt samarbete en viss särprägel. Och jag är helt av samma åsikt.

Mitt förbund Kemifacket är numera medlem i Industriarbetarna i Norden, IN kallas det. IN uppstod senaste år eftersom Nordiska Metall och Nordiska Industriarbetareförbund fusionerade. Jag hade någon gång deltagit i en arbetsgrupp i Nordiska Metall och där använde man svenska, norska och danska utan tolkning. I det nya IN har man däremot tolkning från och till finska vid alla möten. När jag för första gång öppnade munnen på mötet blev jag ordlös för några sekunder: jag visste inte vilket språk jag borde använda. Nå, jag löste problemen med att göra första inlägget på finska och andra på svenska. Men det finns en annan grupp inom IN som valde att använda enbart engelska. Det mötet som jag deltog i saknade nog någonting: det gamla nordiska gemytet.

Jag vädjar därför: låt oss inte använda "bad English" i stället för de rika nordiska språken. Hur skulle jag annars veta vad danskar menar med "sælskab" eller "virksomhed" eller norrmän med "bedrift"?

Skribenten är forskare på Kemifacket

Löntagaren 29.3.2007 nr 3/07

 

hava500.jpg (350 bytes)

lt-ylos.jpg (843 bytes)lt-back.jpg (825 bytes)

marne.gif (45 bytes)