. vane.jpg (302 bytes)
forbund.jpg (2901 bytes)

FFC:s fullmäktige på sitt höstmöte i KiljavaBättre på jobbet
– längre på jobb

pune.gif (67 bytes)  Vill man vill höja den genomsnittliga pensionsåldern med ett par tre år bör förhållandena på arbetsplatserna bli avsevärt bättre. Det framhöll FFC:s fullmäktige på sitt höstmöte.

Fullmäktige anser att säkra heltidsanställningar får människor att orka på jobbet. Arbetsgivaren bör också ta sitt ansvar för äldre arbetstagare så inte orken tryter.

Fullmäktiges vill även att samarbetet inom arbetarskyddet och den förebyggande hälsovården effektiveras och utvecklas. För att förbättra arbetsförhållandena är det viktigt att skapa en bättre företagshälsovård.

Trots att fullmäktige i huvudsak omfattade det färska socialpaketet om pensioner och anställningstrygghet ställde man uttalade krav på att Lipponens regering slutar bevilja skatteförmåner för köppensionerna och locka människor att gå i pension. Recessionen och den ökande arbetslösheten väckte stor oro hos fullmäktige. Det är dags att utnyttja de hopsamlade buffertarna för den offentliga ekonomin och satsa mera på en aktiv arbetskraftspolitik.

Grundinvesteringar, bl.a. inom väg-, järnvägs- och datanät bör tidigareläggas och villkoren för aravalån ses över. Därtill bör den offentliga basservicen, som förbättrar sysselsättningen, samt tillgången till inhemsk energi tryggas, ansåg fullmäktige.

Företagens bärkraft har avsevärt stärkts av de måttliga lönekraven under de senaste åren. Fullmäktige uppmanar därför arbetsgivarna att avstå från uppsägningar och permitteringar och satsa på personalutbildning.

Med hänvisning till Kemiras ägararrangemang framhöll fullmäktige att FFC av ideologiska skäl motsätter sig en försäljning av statens egendom. Staten bör fortsättningsvis vara en betydande ägare i de främsta industri- och energibolagen samt se till att bl.a. sjöfarten har samma verksamhetsförutsättningar här som i konkurrensländerna.

Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)