. vane.jpg (302 bytes)
notiser-statistik.jpg (3903 bytes)

Finländare demonstrerar i Bryssel

pune.gif (67 bytes)  Inför EU:s toppmöte arrangerar EFS en stor demonstration i Bryssel den 13 december. Under temat "Europa – det är vi" kräver den europeiska fackföreningsrörelsen arbete och ordentliga arbetsplatser.

Till Bryssel väntas omkring 75 000 fackliga aktivister från hela Europa. Ett trettiotal finländare deltar i demonstrationen.

 

FFC stöder övergångstid
för landsvägstransporter

pune.gif (67 bytes)  Europeiska kommissionen föreslår övergångstider för ansökarländerna innan de kan komma in på de nationella transportmarknaderna i dagens EU-länder. Enligt kommissionen kan stora kostnadsskillnader skada nuvarande medlemsländer om marknaden öppnas med en gång.

FFC anser kommissionens förslag vara motiverat. EU-ministerutskottet bör gå in för en linje som stöder kommissionens. Också i de nuvarande medlemsländerna blevc landsvägstransporterna fria stegvis och i sin helhet först 1998.

 

Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)

LÖN  nr 10/2001

Till första sidan

runu.gif (924 bytes) Ledaren
runu.gif (924 bytes) Kolumner
runu.gif (924 bytes) Tema
    Eurovinklar
runu.gif (924 bytes) Förbundsnytt
runu.gif (924 bytes) Dokument
runu.gif (924 bytes) Arbetslösheten
    i Svenskfinland

runu.gif (924 bytes) Notiser & statistik

Finländare demonstrerar i Bryssel
FFC stöder övergångstid för landsvägstransp.
Arbetsavtalslagen
presenteras på svenska
FFC skyltar på svenska
FFC kräver avtal på svenska
Tvärfackliga kurser i regionerna
Next Step

runu.gif (924 bytes) Arbetarskydd
    Hur tygla vibrationerna
runu.gif (924 bytes) Utrikes
runu.gif (924 bytes) Språklåda
runu.gif (924 bytes) Kultur
runu.gif (924 bytes) Fritid
runu.gif (924 bytes) Karikatyr

www.sak.fi/på svenska