. vane.jpg (302 bytes)
ledaren.jpg (2791 bytes)

Aktivitet nu!

pune.gif (67 bytes)  För första gången efter 90-talets rekordsvåra ekonomiska kris möter vi nu en konjunkturnedgång som känns allvarlig. Tillväxten i finländsk ekonomi har i praktiken stannat av; arbetslösheten ökar.

Lågkonjunkturen blir kortvarig, landet står väl rustat för en tillfällig nedgång, lyder den officiella liturgin. Det är viktigt att upprätthålla optimismen och framtidstron. Väl så. Men det kan också vara klokt att förbereda sig på en längre och djupare dalgång än väntat. För alla eventualiteter.

Oroväckande många indikatorer pekar neråt samtidigt. De flesta stora ekonomierna i Europa och världen visar avstannande tecken. Exporten backar. Företagens förväntningar domineras av pessimism, strategin är avvaktande och personalrekryteringen har stannat av eller förbytts i nedskärningar. Raden av företag där man förhandlar om förkortad arbetsvecka, permitteringar och uppsägningar växer. När sysselsättningen backar kommer människornas konsumtionsiver att dämpas.

Så visst är det bra att det finns reserver att ta till; i statsfinanserna och i buffertfonderna som inrättades på fackets tillskyndan för att kompensera devalveringsinstrumentet, som föll bort i och med medlemskapet i EUs valutaunion. Men vi skulle också behöva ett ansvarsfullt handlande av företagen. Och vi behöver aktivitet i regeringen.

"Som
företagen
bäddar nu
ligger de när
konjunkturs-
vackan är
över"

Det är slående hur skränandet om arbetskraftsbrist på ett tag tystnat. De som är hetast på gröten visar redan yrkesfolk på porten. Tyvärr är det i Finland alltför lätt att ta till massuppsägning av personal. Man hänvisar till ekonomiska och produktionsmässiga skäl och saken är biff. Minskad vinst tycks räcka som grund för kollektiv uppsägning. Samarbetsförfarandet är ett sätt att mana till eftertanke, men är ett tandlöst vapen mot kortsynta och hänsynslösa arbetsgivare.

Det skulle vara på sin plats med några manande ord från högsta arbetsgivarhåll. En maning om besinning för att upprätthålla arbetsmarknadens trovärdighet. Som företagen bäddar nu ligger de när konjunktursvackan är överstånden och yrkesfolket igen behövs. Företag som låter bli att lättvindigt permittera och avskeda anställda kan gå stärkta ur lågkonjunkturen. Att nu satsa på personalutbildning och utveckling är att satsa klokt för framtiden.

Regeringen kan inte bara två sina händer och säga att man redan stimulerat ekonomin. Det behövs mer aktivitet för att hålla hjulen igång. Offentligt byggande, bostadsproduktion, förbättringar av ban- och vägnätet är beprövade metoder för att hålla ekonomin igång. Stimulansåtgärder försenas lätt — för att beslutsfattarna tvekar. Så låt det nu bli drag under galoscherna!

HANS JERN

Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)