. vane.jpg (302 bytes)
ledaren.jpg (2791 bytes)

Fattig exercis

pune.gif (67 bytes)   Fattigdom i den omfattning den existerar i dagens Finland måste betraktas som en skam för ett välfärdssamhälle. Men det ekonomiskt framgångsrika Finland tycks inte ha råd att lösa sitt fattigdomsproblem. Åtminstone inte att döma av den debatt som förts i frågan.

Regeringen kom med ett nedbantat åtgärdspaket, som ger de fattiga smulor, men kostar samhället 500 miljoner. Hade man gett mer åt de fattiga hade kostnaderna snabbt stigit till miljardklassen. Det ansågs vara för mycket för statsfinanserna. Å andra sidan kunde man nog för några månader sedan bevilja allmänna skattelättnader till ett värde av drygt 6 miljarder.

Det behövdes en syndabock för att skyla över regeringens tillkortakommanden. Så facket bands vid skampålen. Grunddagpenningen för arbetslösa hade kunnat höjas om facket gått med på att bryta sambandet mellan grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning, påstod man.

Här fanns en bockfot begravd. Man har redan tidigare försämrat villkoren för det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet med följd att allt fler ramlat ner till grundskyddsnivån. Alltså ökad fattigdom. Nu försökte man passa på tillfället att ytterliga försvaga det inkomstrelaterade systemet. Facket insåg detta och satte helt riktigt stopp för tilltaget.

"Fattigdoms- 
problematiken 
löses inte av 
att man bussar 
de fattiga 
på varandra" 

Fattigdomsproblematiken kan inte begränsas till dem som lyfter enbart grunddagpenning. Även med inkomstrelaterad dagpenning tvingas man i de flesta fall leva under ytterst knappa omständigheter. Den som haft niotusen i månadslön får med inkomstrelaterad dagpenning en bruttoinkomst på 4800 mark i månaden. När ersättningsbeloppen inom ramen för gällande system justerades från början av detta år steg grunddagpenningen med fem mark medan den inkomstrelaterade penningen i snitt steg med tre mark. Så att göra sken av att de som lyfter inkomstrelaterat stöd skor sig på grunddagpenningtagarnas bekostnad är rent nonsens. Fattigdomsproblematiken löses inte av att man bussar de fattiga på varandra.

Inkomstöverföringarna är ett viktigt instrument i välfärdspolitiken. För att vara verksamma måste de användas över hela skalan. Man skär i toppen och lappar i botten.

Grundorsaken till fattigdomsproblemen är ändå den höga arbetslösheten. Därför är det arbetslösheten vi inte har råd med i längden. Sysselsättningen skall alltjämt ha högsta prioritet.

HANS JERN

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)