. vane.jpg (302 bytes)
utrikes.jpg (2720 bytes)

EFS påskyndar info-direktiv

pune.gif (67 bytes)   Europafacket EFS uppmanar regeringscheferna inom EU att inte längre förhala beslutet om att anta direktivet som ger Europas arbetare rätt till information och konsultation.

Man vill också att de beslutar inrätta ett observatorium för strukturella förändringar i Europa.

EFS menar vidare att nyckeln till en sund makroekonomisk politik dels ligger i att arbetsmarknadens parter samarbetar vid genomförandet av strukturella förändringar, dels i investeringar i arbetskraften.

Europafacket kräver större öppenhet i syfte att göra den europeiska unionen mer effektiv och demokratisk. Principen om öppenhet, offentlig insyn och tillgång till information och dokumentation ska avse alla EU.s institutioner. Undantag får endast ske när det gäller viktiga säkerhetsintressen. Övergripande lagstiftning som reglerar tillgång till handlingar i medlemsländernas beslutande församlingar, regeringar och myndigheter ska vara minimilagstiftning. Den ska inte begränsa medlemsländernas nationella lagstiftning för öppenhet och insyn. EFS anser att de anställda vid europeiska kommissionen och andra gemensamma organ ska ha rätt till yttrandefrihet, utan krav på att i förhand inhämta tillstånd av arbetsgivaren för att få yttra sig om förhållanden de fått kännedom om i sitt arbetet.

 

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)