. vane.jpg (302 bytes)
notiser-statistik.jpg (3903 bytes)

Kommunsektorn skakas om

pune.gif (67 bytes)  En häftig förändring av verksamhetsmiljön kommer att prägla intressebevakningen i kommunerna de närmaste åren tror KATs andra ordförande Tuire Santamäki-Vuori. Hon väntas bli vald till ordförande för Kommunal vid förbundets representantskapsmöte i juni.

Förändringar blir det bl a i lönesystemen då man går in för arbetsvärdering och då resultatlön och vinstpremier gör entré på det kommunala fältet. 'Utflaggning' hotar också de kommunala jobben, så det gäller för facket att slå vakt om avtalsrätten, när det affärsekonomiska tänkandet tar över.

I strategipappret som läggs fram för representantskapsmötet finns bl a krav på lokala spelregler för konkurrensutsättande av kommunala tjänster. KAT värnar om möjligheterna att utveckla kommunens eget arbete och vill ge de kommunala enheterna möjlighet att till likvärdiga villkor tävla om entreprenader.

Kommunerna bör minska personalens arbetsbörda och sörja för att det också i framtiden finns tillgång till ordinarie personal i kommunerna. Då resultatlön tas i bruk måste kommunerna se till att det finns användbara modeller för hur arbetsprestationerna skall mätas, framhåller KAT.

HJ

 

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)