. vane.jpg (302 bytes)
roster.jpg (3614 bytes)

Hans Lindholm, BMT

Vårkänslor och bilfeber går hand-i-hand

pune.gif (67 bytes)  Bilhandelns försäljningskurva pekade skarpt nedåt i januari i år. I Finland såldes drygt 25 procent färre bilar än under januari år 2000. Vid bilhandlarnas dagar i Uleåborg den 16 mars förutspådde Matti Pörhö, ordförande för Bilbranschens Centralförbund AKL, att 1 500 jobb försvinner före utgången av april och lika många till före årets slut.

Telefonerna går varma. Samarbetsförhandlingar har aviserats i många företag. I mindre företag har personal redan permitterats och sagts upp, omtalar ombudsman Anita Spring på Bil- och Maskinhandelns Tjänstemannaförbund BMT.

Försäljningssiffrorna för januari gick ner i hela landet. Totalt såldes 19 494 fordon mot 14 582 under samma månad året innan.

Vad beror den kraftiga nedgången på? Bilskatten har aktualiserats inom EU och Spring tror att en del presumtiva köpare nu väntar på att bilprisen sjunker.

- Det händer nog inget i år. Och om skatten sjunker så påverkas ju också mellanpengen som kunden får vid byte, påpekar hon.

Provisionen på sålda bilar utgör merparten av bilförsäljarnas inkomster, i botten ligger endast en låg grundlön. Många sökte sig därför till andra branscher under lågkonjunkturen i början på 90-talet. Hur det går nu är det för tidigt att spekulera om.

Få köper

Hans Lindholm, förtroendeman och bilförsäljare på Porvoon Autotarvike i Borgå, håller med om att det är lugnt för tillfället. Det syns rent konkret på att färre spekulanter rör sig i hallen.

- Kunder finns nog men de köper inte. Det är som om de väntar på något, kanske på att skatten på importbilar sjunker. Det är nog onödigt, det rör sig om några tusenlappar mindre för begagnade bilar, säger han och hänvisar också han till att det straffar sig i ett lägre pris i den bil man själv ger i utbyte.

Helt stilla är det inte, det finns kunder som köper bil, men de är färre. Lindholm tror inte heller att försäljningsnedgången drabbar mindre orter lika hårt som de större där lagren med begagnade utbytesbilar är mättade.

- Våra kunder är trogna, vi känner varandra sedan många år och de vet att de också får den service de behöver hos oss. Men i Borgå finns mellan 10 och 20 bilfirmor och nog har det talats om permitteringar också här på orten.

Lindholm har sett både uppsving och nedgång under sina 35 år i branschen och han tar situationen med stoiskt lugn. Däremot anser han att fler bilförsäljare borde gå med i facket, det ger ju trygghet och möjlighet till ersättning om arbetsgivaren konstaterar att nu är det slut med jobbet.

I trafiken syns allt färre äldre bilar, ett konkret resultat av att bilförsäljningen gick för fullt ännu under 1999 och 2000. Lindholm menar att marknaden kan vara lite mättad men det finns för all del också folk som byter bil vart eller vartannat år.

- Om försäljningen verkligen sjunker så radikalt får vi se nu i april. Då vaknar ju vårkänslorna och då börjar man på allvar fundera på att köpa en ny bil, säger Hans Lindholm optimistiskt.

INGEGERD EKSTRAND

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)

LÖN  nr 3/2001

Till första sidan

runu.gif (924 bytes) Ledaren
runu.gif (924 bytes) Kolumner
runu.gif (924 bytes) Tema
    Små arbetsplatser
runu.gif (924 bytes) Arbetslösheten
    i Svenskfinland

runu.gif (924 bytes) Notiset & statistik
runu.gif (924 bytes)
Arbetarskydd
    Spritproblem i arbetslivet
runu.gif (924 bytes) Jobba med människor
runu.gif (924 bytes) Röster i facket

Vårkänslor och bilfeber går hand-i-hand

runu.gif (924 bytes) Utrikes
runu.gif (924 bytes) Språklåda
runu.gif (924 bytes) Kultur
runu.gif (924 bytes) Fritid
runu.gif (924 bytes) Karikatyr


www.sak.fi/på svenska