. vane.jpg (302 bytes)
tema.jpg (2440 bytes)euro.gif (6173 bytes)

Busschaufförerna förskräckta

pune.gif (67 bytes)  Leif Holmberg skakar på huvudet. Han är rädd för årets första körturer.

– Under de två första veckorna kommer det att vara mer eller mindre kaos, tror han.

Leif Holmberg har kört buss för Helsingfors stads trafikverk i tio år. Under de senaste åren har han kört en rutt som går runt östra Helsingfors.

Inom HST såväl som inom de andra kollektivtrafikmedlen använder man sig av två valutor under övergångsperioden i januari och februari. Det betyder att chauffören har två kassor, med mark i den ena och euro i den andra. Det är resenären som avgör vilken valuta han använder. En blandning av dem går inte för sig utan resan skall betalas i antingen mark eller euro. Som växelvaluta används euro.

– Det är alldeles klart att det kommer att ta mera tid att ta betalt. Problemet är att det överhuvudtaget inte finns någon extra tid att ta till, stönar Holmberg.

Han säger att chaufförerna bävar inför årsskiftet. Många skulle gärna hålla ledigt i början av året.

Tidtabellerna är så hårt tillskruvade att den extra tid som krävs kommer att nagga vilopauserna i kanten.

– Det är de anställda som får ta stötarna igen, konstaterar Leif Holmberg.

Spårvagnarna säljer inte biljetter

På Helsingfors spårvägar säljer man överhuvudtaget inga biljetter under övergångsperioden i januari och februari. Leif Holmberg menar att man borde gå in för det också i busstrafiken, även om han medger att det vore en dålig lösning för kunderna.

På spårvägarna motiverar man beslutet med att man säljer fyra gånger så många biljetter i spårvagnarna som i busstrafiken. Spårvagnslinjerna stockar också till sig omedelbart då en spårvagn går långsammare.

Som kompensation erbjuds passagerarna möjlighet att i årets början köpa engångsbiljett per mobiltelefon. Leif Holmberg ställer sig tvivlande till att det skall fungera.

– Hoppas att det går bra och att man kan undvika tråkiga incidenter, skrockar han.

Holmberg säger att de pressade tidtabellerna har fråntagit chaufförerna möjligheterna att ge en bra kundbetjäning.

– Man får bara hoppas att markorna förvandlas till euro så snabbt som möjligt och att såväl chaufförerna som kunderna visar tålamod.

Leif Holmberg betonar att hanterandet av två valutor kräver omsorg och noggrannhet av chaufförerna. Eventuella fel får chauffören kompensera ur egen ficka.

Nya systemet rörigt

Chaufförerna har inte just alls fått någon träning i euroväxling men har blivit lovade en personlig handbok. Biljettkassorna, där chaufförerna redovisar sin kassa, har utbildats att ge råd vid problemsituationer.

I samband med eurons intåg tar HST i bruk ett databaserat biljettsystem; med tiden kommer resebiljetterna i papp bort helt och hållet. Leif Holmberg är rädd att det nya systemet medför extra problem då det traditionella systemet med pappbiljetter samtidigt skrotas.

Datasystemet godtar bara euro. Om pappbiljetterna tar slut — det tas inte längre nästa år med så mycket sådana på färderna — blir passagerarna tvungna att betala i euro. Om sedan datasystemet låser sig, vilket är fullt möjligt under inkörningsperioden, kan man inte ta betalt av passagerarna överhuvudtaget, berättar Holmberg.

I en sådan situation skall de som reser med engångsbiljett ändå inte hindras att resa med bussen, utan får istället sin resa gratis, säger Leif Holmberg.

PIRJO PAJUNEN

Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)