. vane.jpg (302 bytes)
tema.jpg (2440 bytes)euro.gif (6173 bytes)

Spelautomaterna eurodateras

pune.gif (67 bytes)  – Senast vi gick igenom samma procedur var när markslanten förnyades förra gången, påminner Penningautomatföreningens servicemontör Kari Lahti: Han fortsätter med att precisera att glasen inte behövde bytas ut den gången. Nu byts också glasen ut eftersom det skall stå euro på dem och inte mark.

Man skulle tro att det är stressigt när man enbart inom Tammerforsregionen har cirka tusen spelautomater att gå igenom. Varje montör har ungefär 150 automater på sin lott. Men Lahti, som förefaller att vara en genomlugn person, medger ingen stress.

– Planeringen är halva jobbet. Vi har tänkt ut det här sedan länge och de förberedande arbetena påbörjades redan i början av året. Under hela året har vi hållit på och bytt ut maskinernas innanmäten, mera nu mot slutet av året. Vinstmaskineriet anpassas till euromynt och också myntväljaren byts ut för att kunna identifiera euromynten.

Markorna byts mot euro och cent. Fr.o.m. nästa år spelar manmed 20 och 50 cents slantar och med 1 och 2 euro. Alla PAF:s spelautomater går på markor fram till årsskiftet.

Finjustering i början av året

Under den två månader långa övergångsperioden från mark till euro går montörerna igenom samtliga automater. Maskineriet anpassas för euro, programkorten byts och de euromärkta glasen monteras på plats.

– Det betyder att automaterna inte automatiskt går på euro fr.o.m. årsskiftet utan först efter det att den sista finjusteringen är gjord. Var och en kan se på automaterna vilken valuta som gäller.

Visserligen kommer det redan på nyårsdagen att finnas automater för euromynt.

Också Lahti tillbringar nyårsdagen i jobbets tecken.

– Jag kommer att stämma om spelautomaterna i de största varuhusen i Tammerfors centrum. På de stora platserna finns det många automater och det är lättast att fixa dem då kunderna inte hänger i hasorna. Därför gör vi undan dem redan i helgen.

– Inte har vi någon europanik här inte. Vi arbetar metodiskt efter de uppgjorda planerna. Fram till jul gör vi ännu förberedande arbete och sedan fixar vi resten.

Vinterledigheterna har skjutits framåt mot våren. Så pass hektisk kommer förvintern att vara. Sedan går man sakteliga över till normal serviceverksamhet. De mest använda automaterna repareras normalt med ungefär fyra månaders mellanrum. Samtliga automater gås igenom en gång om året.

Kari Lahti är en rutinerad montör med erfarenhet av tidigare myntreformer. Han började sin bana i spelhallen i Björneborg för tjugo år sedan. Euroruljansen är bara ett led i spelautomaternas liv, liksom i Karis.

AINO PIETARINEN

Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)