. vane.jpg (302 bytes)
tema.jpg (2440 bytes)euro.gif (6173 bytes)

Dagpenningen kan ändra
någon cent

pune.gif (67 bytes)  För dem som lyfter arbetslöshetsdagpenning blir det inga särskilda förändringar i och med övergången till euro. I år betalas ersättningen i mark, nästa år i euro. Den inkomstrelaterade dagpenningen kan ändra någon cent.

Seppo Niininen, som basar för Byggnadsarbetarförbundets A-kassa, tror inte att euron medför några större mankemang när den kommer. Det är i allmänhet bankerna som sköter utbetalningen av arbetslöshetsersättningarna och de har redan programmerat om sina adb-system.

– För vår del är det Sampo som har hand om det. Systemet är testat och det fungerar.

De som söker inkomstrelaterad dagpenning riktar sin ansökan till arbetslöshetskassan helt i normal ordning. Inte ens nästa år behöver man själv omvandla det här årets löneuppgifter till euro. Vid behov omvandlas marken till euro då man matar in uppgifterna i systemet.

– I övergångsskedet måste vi vara mera på alerten här än vi är normalt, säger Niininen.

Någon cents kast

Niininen förutspår att kassan kommer att få ta emot en hel del extra frågor efter årsskiftet. En orsak kan vara att en dagpenning utbetalad i euro inte på pricken motsvarar det belopp som betalades i mark.

Det kan enligt Niininen bli ett kast på några cent jämfört med om man omvandlar det exakta markbeloppet till euro enligt den officiella växlingskoefficienten.

– Det här beror på att de utbetalade dagpengarna inte förvandlas direkt till euro utan man utgår ifrån löneuppgifterna. På basen av löneuppgifterna räknas dagpengen på sätt och vis ut på nytt i euro.

I den dagpenning som betalas ut i januari sker det en förändring då grunddagpengen och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel genom en indexjustering stiger till 21,91 euro eller 130,29 mark. Höjningen träder i kraft vid årsskiftet.

Nästa ändring blir i mars om riksdagen godkänner de lagändringar som den har till behandling. Då stiger grunddagpenningen med 0,84 cent eller 5 mark. Den inkomstrelaterade dagpenningens inkomstdel stiger från 42 till 45 procent av skillnaden mellan en dags lön och grunddelen.

FPA betalar förskott

Folkpensionsanstalten, som betalar ut arbetslöshetsskyddets grunddagpengar, tidigarelägger undantagsvis utbetalningarna vid årsskiftet. Regeln är att meddelandet om arbetslöshetstiden får lämnas in följande dag efter att en betalningsperiod är slut.

Om perioden tar slut mellan den 25 och den 31 december kan man lämna in meddelandet redan den 21 december, då Folkpensionsanstalten också lovar att ersättningen är på kontot den 28 december.

Efter årsskiftet återgår FPA till normal dagordning, enligt vilken rapporten kan lämnas in tidigast dagen efter att en betalningsperiod är slut.

HEIKKI LEHTINEN

 Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)