. vane.jpg (302 bytes)
 Nr 7/2008  28.8.2008 Årg 38 Fackföreningsfolkets tidning
Offentlig behandling av ärenden under beredning är viktig med tanke på yttrandefrihiten, säger professorn i förvaltningsrätt Olli Mäenpää. Foto: PIRJO MAILAMMITema
Arbetstagarens yttrandefrihet i kläm
Om yttrandefriheten inte skulle gälla i arbetslivet, vore ju hela demokratin hotad, säger professor Olli Mäenpää. Rätten att yttrar sig hänger samman med status på arbetsmarknaden menar huvudförtroendeman Tarkko Laurinen. Huvudförtroendeman Pentti Mäkinen röstades ut från sin post då han, med säte i bolagets styrelse, ansågs stå på för god fot med cheferna.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

Arbetsmiljö
Utmaningarna fler resurserna färre
Arbetarskyddet står inför allt fler utmaningar, men staten planerar att ta bort 100 av ca 450 tjänster i arbetarskyddsdistrikten. Då räcker inte längre osthyveln, utan beslutsfattarna får bestämma vilka uppgifter som helt ska slopas.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera 

Aktuellt
Höginkomsttagarna får mest
Löntagarna kan nästa år emotse en ordentlig lättnad i inkomstskatten. De som gagnas är barnlösa och välsituerade familjer.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

Hjälp i många steg
Tolvis Center i Malax hjälper finlandssvenska drogmissbrukare till nystart i livet. Igen och igen.
lt-vilkku.gif (219 bytes) Läs mera

 viiva.jpg (2365 bytes)
lt-vilkku.gif (219 bytes) Arbetslösheten i Svenskfinland - juni 2008
lt-vilkku.gif (219 bytes) Industriarbetarnas timförtjänster IV/2007
lt-vilkku.gif (219 bytes) FFC-förbundens medlemsavgifter 2008
viiva.jpg (2365 bytes)

Löntagaren nr 8/2008 utkommer den 25 september.
Material skall vara redaktionen till handa senast 11.9
viiva.jpg (2365 bytes)
Löntagaren, Hagnäskajen 1 A, 3. vån
PB 157, 00531 Helsingfors
tfn. 020 774 000, lontagaren@sak.fi
www.lontagaren.fi

marne.gif (45 bytes)

LÖN  nr 7/2008

-> Till första sidan LÖN 7/2008

runu.gif (924 bytes) Ledaren
runu.gif (924 bytes) Kolumner
runu.gif (924 bytes)
Tema
    Yttrandefrihet
runu.gif (924 bytes) Aktuellt
runu.gif (924 bytes) Utrikes
runu.gif (924 bytes) Arbetslösheten
    i Svenskfinland
runu.gif (924 bytes) Arbetsmiljö
runu.gif (924 bytes) Språklåda
runu.gif (924 bytes) Kultur
runu.gif (924 bytes) Fritid
runu.gif (924 bytes) Karikatyr   

ISSN 1459-4196
Uppdaterat 26.8.2008