. vane.jpg (302 bytes)

Användningen av inhyrd arbetskraft har ökat mångfalt de senaste åren. I samma takt ökar problemen; allt fler inhyrda arbetstagare jobbar utan semester, med sämre förmåner och riskerar dessutom att bli uppsagda med kort varsel. Nu ska rättigheterna för den hyrda arbetskraften förbättras.

Problemen med bemannings-
företagen bara ökar

 Fakta: Inhyrd arbetskraft

pune.gif (67 bytes)  – Osäkert!

Det ordet använder Marja ofta för att beskriva sitt tidigare arbete. I flera år jobbade hon för ett bemanningsföretag och hyrdes ut till företag och butiker som behövde hennes hjälp.

– Jag fick ofta ihop 40 timmars veckor genom att jobba på flera ställen.

– I en av butikerna fanns potential att göra arbetet mer effektivt, så jag gjorde en lista på sådant som kunde förbättras. Efter ett tag lämnade jag in listan till arbetsgivaren.

– Plötsligt kallades jag in till chefen på bemanningsföretaget som berättade att mitt kontrakt tar slut och att det inte finns behov av min tjänst mera, konstaterar Marja.

– Samtidigt skars alla mina jobb ner så det återstod 15 minuter arbetstid i veckan!

Det som får Marja att se rött är att det genast anställdes en annan person för samma jobb som hon hade haft.

– Det visar att det inte handlade om att tjänsten var onödig. Efter mig har flera andra jobbat där.

Bristfälligt arbetarskydd

Marja, som vill vara anonym, är inte ensam med de här problemen. Dagligen tar Servicefacket PAM emot tiotals samtal som handlar om liknande situationer.

– Många som ringer känner sig orättvist behandlade och vill veta vilka rättigheter de har. Oftast har de hamnat i en knepig situation där de blivit utan semesterersättning, lön eller blivit uppsagda utan motivering, berättar Anne Salmela, ombudsman på PAM:s distriktsbyrå för Helsingfors och Nyland.

Det vanligaste bland inhyrda arbetstagare är att de upplever sitt anställningsskydd som bristfälligt.

– Det har de helt rätt i, menar Salmela. – De inhyrda arbetstagarna har inte samma arbetarskydd som de fast anställda på en arbetsplats. De får bara korta kontrakt och tvingas ofta byta arbetsplats. Blir de sjuka har de inte heller något skydd att ty sig till. Det är inte ovanligt att beställningen på tjänsten upphör om arbetstagaren meddelar att han eller hon är sjuk.

Det här leder enligt Salmela till att de inhyrda arbetstagarna är väldigt försiktiga med vad de säger och att de inte gör något fel.

– Anställningsförhållandet är skört. Varje dag måste du visa att du förtjänar att få stanna kvar. Det blir tungt i längden.

Förmåner största problem

De senaste åren har det blivit populärt med inhyrda arbetstagare. Företag använder sig allt oftare av inhyrd arbetskraft för att lätta på arbetsbördan. Samtidigt får de möjlighet att öka flexibiliteten för personalkostnaderna.

– Antalet inhyrda arbetstagare har ökat explosionsartat, bekräftar Anne Salmela. Många saknar möjlighet till ett fast jobb. Via bemanningsföretagen får de hjälp att hitta kortare och längre arbetskontakt.

– Problemet uppstår när de inhyrda arbetstagarna inte får samma förmåner som de fast anställda, inte ens fast det gäller långvariga anställningar.

Enligt Salmela finns det många fall där en inhyrd arbetstagare bara fått korta kontrakt, trots att jobbet helt tydligt kräver någon som jobbar där på heltid.

– Ibland ringer folk för att de fått varningar som de anser vara helt omotiverade. Och plötsligt sägs deras arbetsförhållande upp. Eller så flyttas de till ett annat ställe. Då är frågan, kan man flytta omkring inhyrd arbetskraft så där bara?

Brist på bevis

Ibland går det helt enkelt inte att peka ut någon som gjort fel. Vad kan man då göra i dylika situationer? Frågan riktas till Servicefackets jurist Annika Rönni-Sällinen.

– Det är knepigt. Problemet är ofta brist på bevis. Det kan handla om att personkemin inte fungerat och arbetsförhållandet bryts. Men det är svårt att bevisa.

Enligt Rönni-Sällinen kan man inte ens hänvisa till lagen eftersom bemanningsföretagen sällan handlat lagstridigt.

– Användarföretaget har meddelat att de inte behöver den hyrda arbetstagaren längre och säger upp kontraktet på tjänsten. Samtidigt slutar bemanningsföretaget betala ut lön till arbetstagaren. De är inte heller skyldiga att hitta ett nytt jobb åt dig genast.

Några fall varje år leder till rättegång. De flesta tvistemål löses innan de ler så långt.

– En orsak till att problemen blir så svåra är att få inhyrda arbetstagare är fackligt organiserade. Det första vi kan göra är att uppmana arbetstagarna att skriva in sig i facket.

Lagändring ger bättre rättigheter

Marjas fall ovan är för tillfället uppe för behandling hos PAM. Jari Järn, som tagit sig an fallet, kallar det hela för en "svår situation".

– Jag ringde bemanningsföretaget för att få deras syn på saken, men det går inte att bevisa att de handlat fel. De ser inga problem i sitt handlande. Enligt vd:n är det frivilligt att jobba för dem, de ser det som välgörenhet att ordna arbete åt folk.

– Att bara sluta betala lön när tjänsten inte behövs är ett lätt sätt att blir av med folk. Här skulle en lagförändring sitta bra, konstaterar Järn.

Lite ljus i tunnels finns i alla fall; ett nytt lagförslag är för tillfället uppe i riksdagen. Enligt det får inhyrda arbetstagare bättre rättigheter på arbetsmarknaden redan i höst.

Lagen om arbetsavtal ska enligt förslaget ändras så att bemanningsföretaget och användarföretaget måste utbyta information, så att bemanningsföretaget bättre ska kunna uppfylla sina plikter som arbetsgivare.

– En stor förändring gäller prövotiden. Om den inhyrda arbetstagaren helt och hållet övergår i användarföretagets tjänst, ska den tid arbetstagaren ha jobbat som inhyrd på företaget räknas bort från den eventuella prövotiden, säger Rönni-Sällinen.

Förtroendemännen på användarföretagen ska också få rätt att be om information av bemanningsföretaget, om det uppstår problem med en inhyrd arbetstagares arbetskontrakt.

– Det här kommer förhoppningsvis att lösa en stor del av problemen, men långt ifrån alla.

JOHANNA LINDFORS

Fakta: Inhyrd arbetskraft

  • Antalet inhyrda arbetstagare har under det senaste årtiondet mer än tredubblats. År 2006 fanns det ca 100 000 inhyrda arbetstagare i Finland.
  • Två tredjedelar är kvinnor, de flesta under 35 år. Största delen jobbar inom butiks- eller restaurangbranschen.
  • Nästan hälften uppger att de jobbar på bemanningsföretag eftersom det är lättare att få jobb via dem. En annan orsak är att man själv kan välja arbetstiden och -platsen.
  • En inhyrd arbetstagare står i arbetsförhållande till bemanningsföretaget, men gör sin arbetsinsats för användarföretaget.
  • Bemanningsföretaget ansvarar för arbetstagarens lön och fakturerar användarföretaget för det arbete som arbetstagaren utfört.
  • Många företag har även egna bolag som hyr ut arbetskraft.

Källa: Arbets- och näringsministeriet, PAM

Löntagaren 28.8.2008 nr 7/08

 

hava500.jpg (350 bytes)

lt-ylos.jpg (843 bytes)lt-back.jpg (825 bytes)

marne.gif (45 bytes)