. vane.jpg (302 bytes)
 
tema.jpg (2440 bytes)

Kontakterna brister inte, försäkrar förbunden

pune.gif (67 bytes)  I FFC:s medlemsförbund upplever man det ännu inte som ett stort problem att förtroendemannanätet blir glesare. Intrycket är att arbetstagarnas intressen på de små arbetsplatserna kan skötas åtminstone rimligt bra. Nya sätt att hålla kontakt övervägs som bäst i många förbund, men, som organisationssekreterare Väinö Lahtinen på Bil & Transport säger, det är svårt att "uppfinna nytt krut". Och för Bil & Transport är problemet inte nytt, för det har traditionellt funnits många små arbetsplatser i branschen.

För att lappa luckorna i förtroendemannanätet använder förbunden bl.a. de kontaktpersoner som verkar på arbetsplatsen. Också områdeskontorens och fackavdelningarnas roll har blivit markerad. Tre förbund, Bil & Transport, Kemiförbundet och Servicefacket, har ett bilkontor som ambulerar mellan arbetsplatserna. Till exempel Kemiförbundets bil besöker över 1 000 arbetsplatser om året. Mycket goda erfarenheter har också Bil & Transport och Servicefacket.

– Bilen är som gjord för oss, för mången arbetsplats i branschen är hela tiden på landsvägen och arbetstagarna är bäst anträffbara på rastställena, säger Väinö Lahtinen på Bil & Transport.

Kontaktperson som ersättning

Kemiförbundet har ca 200 kontaktpersoner på arbetsplatserna. Kontaktpersonerna har inte de rättigheter och skyldigheter som tillkommer förtroendemännen, men de får samma post som förtroendemännen.

– Kontaktpersonen är en ersättning för förtroendemannen, men från intressebevakningssynpunkt kan han eller hon naturligtvis inte ersätta förtroendemannen, säger organisationschef Heikki Salonen på Kemiförbundet. Den kemiska branschen är en av de sektorer inom FFC-området där minskningen av arbetsplatsernas storlek under 20 år har varit mest dramatisk. År 1998 var redan 90 procent av arbetsplatserna företag med under 20 personer. Delvis förklaras utvecklingen av att gummi-, läder- och glasbranschen har anslutit sig till Kemiförbundet.

Heikki Salonen säger att förbundet har föresatt sig att inte en enda arbetsplats i branschen ska ställas i skuggan. Han tror att arbetstagarnas röst har nått fram till förbundet också från de små arbetsplatserna. Enligt Salonen har betydelsen av förbundets tidning och Internet under de senaste åren ökat som kontaktkanaler.

– Vi försöker se till att allt som är viktigt för medlemmen ska finnas i förbundets tidning. Under strejken för ett år sedan fick vi också mycket goda erfarenheter av Internet i kontakten och informationen.

Ombudsmännen ut på arbetsplatserna

Heikki Salonen säger att man på allt sätt försökt sänka tröskeln för medlemmarna när det gäller att ta kontakt direkt med förbundet.

– Här har vi hjälp av medlemsträffar, som vi ordnar regelbundet. Tidningen eller webben kan aldrig ersätta personliga kontakter.

Också organisationssekreterare Tarmo Viitaluoma på Servicefacket betonar vikten av personliga kontakter. Allt efter som förtroendemannanätet glesnar och själva fackavdelningarna hamnar allt längre bort från arbetsplatserna blir det allt svårare för förbundets ombudsmän att hålla direkt förbindelse med arbetarna. Vi på Servicefacket understryker att ombudsmannens arbete är fotarbete. Det gäller att ständigt besöka arbetsplatserna, för det är bara på det sättet som vi får känning med det som händer där, och det gäller i synnerhet de små arbetsplatserna.

PIRJO PAJUNEN
Översättning BERTEL STENIUS

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)