. vane.jpg (302 bytes)
 
tema.jpg (2440 bytes)

Det går vilt till på de små byggnadsföretagen. Förmåner uteblir. Förtroendeman saknas

Ärligheten försvann med 90-talskrisen

pune.gif (67 bytes)  Alla är inte skojare. Men någonting måste det vara fel på när den fackliga ombudsmannen nästan dagligen måste ingripa i brott mot kollektivavtalet. Ofta är det fråga om ett litet företag, som försöker minimera sina utgifter. Det är någonting som har förblivit obetalt.

Orsakerna kan också vara arbetstagarnas inställning till sina egna intressen.

– Huvudparten av vår medlemskår arbetar på små företag, berättar regionsekreterare Ismo Mansikka på byggnadsförbundets regionbyrå för Satakunda.

Enligt Mansikka ägde en brytning rum i och med depressionen på 1990-talet. Då försvann de medelstora byggnadsföretagen.

– De var i huvudsak hyfsade firmor som tog hand om sina arbetare och skötte sina angelägenheter. Det behövdes mer än en liten konjunktursvacka för att de skulle gå till uppsägningar. Arbetarna kunde planera sitt liv på längre sikt än i våra dagar.

Högkonjunkturer har medfört små byggnadsföretag och det har blivit andra tag.

Mansikka efterlyser äkta kontakt med dessa företag.

– Det största problemet är att de små besättningarna inte väljer förtroendemän. Arbetsplatsen är en så värdefull vinning att det är lätt att glömma grundläggande förmåner som facket har nått genom långvarig kamp: arbetarskydd, företagshälsovård, personalrum m.m.

Så Mansikka kräver att arbetarna ska rycka upp sig. Att välja förtroendeman också på små arbetsplatser skulle bringa reda i situationen. De vilda fasonerna leder till problem. Oklarheter behandlas dagligen på regionkontoret. Övertids-, rese- och semesterersättningar är obetalda, löne- och arbetsintyg har inte skrivits ut.

– Sedan kommer man hit med skrynkliga papper och förklarar att man har arbetat hos en sådan där Matti som kör med en gul Transit. Ofta är vi inte ens helt på det klara över vem det är som vi ska kräva på obetalda löner och ersättningar.

– Ofullständiga papper vållar också gråa hår på arbetslöshetskassan när den försöker fastställa arbetslöshetsersättningen.

Regionbyrån följer med den byggnadsverksamhet som äger rum och inleds på dess område med hjälp av arbetsplatsbesök och uppgifter i tidningen Rakennustutka. Också samarbetet med arbetarskyddsdistrikt som inleddes för ett år sedan har medfört en lindring i situationen.

– Vi får kopior av alla anmälningar om öppnade byggnadsarbetsplatser, men de täcker inte hela fältet. Alla anmäler inte, eller så kommer anmälan för sent.

Mycket beror helt enkelt på okunskap. Regionsekreterare Ismo Mansikka kräver att småföretagaren ska få mer utbildning, som leder till ett slags företagarkörkort.

– Nu för tiden ska man verkligen vara kapabel att prestera ordentliga skriftliga arbetsavtal och löne-, arbets- och permitteringsintyg. Och naturligtvis ska arbetstagarna också kräva dessa.

För en granne eller en bekant...

Björneborgskontoret i Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt ombes ideligen att granska arbetsförhållandena på företag.

– Tyvärr ger den som ringer inte alltid sitt namn, utan han eller hon ringer på en grannes eller en bekants vägnar. Då vidtar vi i allmänhet inga åtgärder om det inte osar tydligt bränt, förklarar arbetarskyddsingenjör Timo Naukkarinen.

Enligt Naukkarinen är arbetsförhållandena på små företag sämre än på stora.

– Ofta är förhållandena något ditåt, men visst kan man också hamna in i rena rama djungeln. Arbetarna drar sig för att berätta sådant för oss, för fruktan för att förlora jobbet är stor.

Så arbetarskyddsdistriktet söker kontakt med företagarna på ett nytt sätt. I samarbete med företagarorganisationerna och kommunerna har distriktet anordnat kommunveckor, under vilka man har försökt besöka varje företag inom området.

– Vi har satt ihop ett infopaket för småföretagare och det har vi delat ut under kommunveckan. Erfarenheten har visat att information verkligen behövs. Mottagandet har varit i huvudsak positivt, fast några har hotat flytta sina verkstäder till Estland.

– De största bristerna i arbetsutrymmena har ofta att göra med luftens kvalitet och personalrummen. Också i företagshälsovården har försummelser kommit i dagen.

Det är värt för arbetstagarna att flitigare informera arbetarskyddsdistriktet om arbetarskyddsfrågor. Då skulle distriktet säkert få färre anmälningar av nuvarande typ.

– Ett allvarligt arbetsolycksfall ska alltid rapporteras till oss. Vad som är allvarligt är naturligtvis en bedömningsfråga. Vi har i alla fall avtalat med larmcentralen att vi alltid får anmälan om ambulansen rycker ut till en arbetsplats. Det händer varje vecka, och vill det sig illa tre gånger om dagen.

– Det är naturligtvis inte alltid enbart fråga om små arbetsplatser.

"Vilken är den lägsta lönen?"

Inspektör Erkki Nurmi på arbetarskyddsdistriktet säger att det dagligen kommer flera förfrågningar om arbetsvillkoren.

– Företagarnas vanligaste fråga är: "Vilken är den lägsta lön som jag kan betala?"

– På arbetstagarsidan har vi de oorganiserade arbetstagarna på vårt ansvar. De övriga hänvisar vi till förbundet i fråga.

Fackförbunden ber också arbetarskyddsdistriktet om officiell hjälp. Arbetskraftsbyrån är en betydande samarbetsinstans för distriktet.

– Ett av villkoren för arbetslöshetsersättning är att lönen har betalats enligt kollektivavtal. Om så inte har skett spårar vi upp arbetsgivaren, även om arbetstagaren inte kräver det.

På byrån är man bekymrad över en ny sorts avtalskultur. På sista tiden har det blivit allmänt med arbetsavtal enligt modellen "kom vid behov".

– Sådana avtal är numera inte på något sätt sällsynta. Karens, arbetets varaktighet och möjligheten att vägra utföra arbetet vållar problem. Arbetena kommer helt slumpmässigt och i korta stumpar.

– Och så kommer de hit för att reda ut hur barnavården ska ordnas och hur det ligger till med semesterersättningar och anställningsskydd. Det verkar som om man ville pressa in den mångomtalade flexibiliteten på alla ställen. Ändå har flexen sin givna plats, vars villkor är tydligt angivna i avtalet, understryker inspektör Erkki Nurmi.

Större osäkerhet i arbetslivet

Timo Naukkarinen och Erkki Nurmi har följt med utvecklingen av arbetslivet från första parkett. Osäkerheten i arbetslivet har ökat. Och de har ett klart budskap till arbetarna.

– Människorna borde förstå betydelsen av facklig anslutning.

MARTTI SUURINIEMI
Översättning BERTEL STENIUS

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)