. vane.jpg (302 bytes)
 
tema.jpg (2440 bytes)

Enskilda företagare utgör stor grupp

pune.gif (67 bytes)  Enskilda näringsidkarna utgör ingen blygsam andel av företagen. Av alla nya företag som i fjol grundades inom Borgå nyföretagarcentrals verkningsområde är hälften sådana firmanamn. Ser man till sysselsättningen är de definitivt inte obetydliga. Det handlar om över 2100 mänskor bara i Borgå, i runt tal fem procent av befolkningen.

Vi kunder känner igen de här företagen på förkortningen F:ma i anslutning till namnet.

Harri Kari, konsult på nyföretagarcentralen, vill ändå i det här fallet hellre tala om mänskor som sysselsätter sig själva än om företagare. Ofta är det mänskor som sparkats från ett jobb och som fortsätter livnära sig på det de kan. Väsentlig skillnad från anställningsförhållandet är att de själva står för sin sociala trygghet.

Kari tar avstånd från den fortfarande så omhuldade principen att baka företagare av snart sagt alla arbetslösa och arbetslöshetshotade. Det räcker inte ens med hög motivation, om företagsidén står på lerfötter. I sitt jobb har han sett alltför många tragedier.

- Företagarutbildningen måste skräddarsys, om vi faktiskt vill att företagaraspiranterna ska ha en chans att lyckas. Oberoende om det är fem eller tjugo deltagare på en kurs så ska varenda kotte få ett eget program, understryker han.

Själv bistår han dagligen hugade företagare med kalkyler och papperskrig, men det är i synnerhet en grej han pinar sina kunder med. Det absolut elementära är ett kalkylprogram som skoningslöst visar om det finns svagheter i resonemangen.

- Klart att ingen kan uppskatta hur mycket pengar företaget kommer att få in. Det är inte meningen heller. Men genom att beakta alla utgifter och det vi vill ha i lön vet vi hur mycket vi borde få in.

Kommer din knackkorvskiosk att sälja tillräckligt många korvar, hur många kaffekoppar ska ha åtgång för att ditt kafé ska gå igenom, är de intressanta frågorna, betonar Kari.

En fråga han ofta får gäller företagarens arbetslöshetsskydd. Går det att gardera sig?

- Det gör det, lyder svaret. Det finns en särskild kassa, som företagare kan gå med i. Såvida inte det finns ett fackförbund som accepterar mänskor som sysselsätter sig själva. Fast för facket borde det ju inte vara någon skillnad om en mänska får 120 000 mark i årslön av en arbetsgivare eller genom att sysselsätta sig själv, tycker Harri Kari.

CAROLA ISAKSSON

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)