. vane.jpg (302 bytes)
 
tema.jpg (2440 bytes)

Förtroendemannanätverk försöker bevara 1 500 arbetsplatser

"Engelfasoner" i armén

pune.gif (67 bytes)  Inom omorganiseringen av statens fastighetsmassa pågår igen en gång ett slags "engelfasoner". Den här gången är det försvarsförvaltningens byggnadsverk och dess 1 500 arbetstagare som ligger i press. Ingen av de anställda har en aning om var han befinner sig i början av nästa år.

De anställda, som till merparten hör till Statsfacket VAL, beskyller huvudaktören, finansministeriet för en ensidig beredning av ärendet. Olika slags arbetsgrupper och utredningsmän har nog i ministeriets fasta tyglar rett ut i vilka nya lådor arméns fastighetsmassa för 20 miljarder mark ska paketeras, men lämnat i öppen dager vem som ska bära ansvaret för verkets lågtavlönade städare, servicemän, timmermän och gårdskarlar.

Byggnadsverkets huvudförtroendeman på riksplanet, Markku Toivanen från Kuopio ser det inte som omöjligt att fallet Engel upprepas i deras fall.

– Det här verket organiseras inom finansministeriet av samma typer som i början av 1990-talet, under Viinanens era körde över Engel vid Byggnadsstyrelsen. Som vi minns, så blev det ett totalt misslyckande. Arbetstagare förödmjukades, och på skattebetalarnas axlar faller alltjämt tuffa räkningar för olagliga uppsägningar.

– Fastän den nuvarande finansministern Niinistö bedyrar inför riksdagen att man har tagit lärdom av Engelmisstagen lyckas han inte övertyga oss arbetstagare, dundrar Toivanen.

Regionerna samverkar

I sin kamp för bevarade arbetsplatser har gänget inom arméns byggnadsverk på ett synligt sätt utnyttjat sitt landsomfattande nätverk av regionala förtroendemän.

Verket övergick till systemet med regionala förtroendemän år 1994, samtidigt som försvarsförvaltningen införde regionala enheter.

Driftsreparatör Toivanen, som var med om att skapa nätverket från början, handhar, förutom huvudförtroendemannaskapet också regionförtroendet i Savolax-Karelen. Han har fått 60 dagar om året till förfogande för intressebevakningen.

I den pågående striden räcker den tiden ingen vart, utan uppgiften slukar ännu en timme eller ett par hemma på kvällen.

Tack vare de moderna kommunikationsmedlen, mobiltelefoner och elpost, står verkets nio regionala förtroendemän i en nära, nästan daglig kontakt med varandra och känner exakt till också de snabba dragen från dem som ställer om i verket.

– Vårt motto är, att om vi inte har något verk, har vi ingen intressebevakning, säger Toivanen.

Under det senaste halvåret har förtroendemännen skött avtalsruljansen men också bränt krut på att försvara sin egen existens. De har lyckats spänna tjugo-, trettiotalet riksdagsmän för sin kärra.

Faller sönder som lego …

I mangeln, eller snarare i separatorn hamnade byggnadsverket slutligt förra hösten, då Lipponens ekonomisk-politiska ministerutskott fattade beslut om att splittra verkets egendom.

Kasernerna med omgivning förs över på Statens fastighetsverk, dvs. nuvarande bolaget Senaattikiinteistöt, bostäderna i huvudsak på Kruunukiinteistöt Oy och skog och vatten på Forststyrelsen. Obehövliga objekt tar Kapiteeli Oy eller Forststyrelsen hand om. Enligt beslutet ska arrangemangen träda i kraft i början av nästa år.

Sammanfattningsvis betyder beslutet att armén blir en legotagare i stil med universiteten.

Enligt ministrarnas modell skulle personalen höras och dess ställning tryggas i omorganiseringen.

– Man har hört, men inte noterat och något tryggande vet vi inte av, kommenterar Toivanen.

- Tvärtom, som bäst bollar man med 40-50 människors arbetsplatser, när de sista av arméns bostäder förs över på Kapiteeli Oy. Bolagets representant har kungjort att inte en enda av verkets anställda duger på dess lönelistor, och försvarsförvaltningens representant kontrar med avsked.

- Under de senaste 15 åren har byggnadsverket sanerats med hårda tag och ett tusental arbetsplatser har gått förlorade. På den militära sidan av försvarsmakten har man just inte visat någon solidaritet gentemot oss, snarare sneglar generalerna på om våra skalpar kunde kvitteras mot trycket på personalreducering hos dem själva.

Svartepetter till arbetarna

Finansministeriets samlingspartister såg till att egendomsfördelningen löpte snabbt undan, och de anställda blev med Svartepetter på handen, dvs. ansvaret för verkets innehåll.

En "opartisk" utredare sitter med de 1 500 anställdas framtid i sin hand. En rapport väntas i dagarna.

Så pass mycket har läckt ut att de anställda har fog för antagandet att det blir Engelmodellen: antingen införlivas de med Engel eller i ett dotterbolag till Engel.

Liksom Statsfacket efterlyser de anställda inom byggnadsverket istället en mjuk övergång till den nya förvaltningsmodellen. Det skulle innebära att verket blev kvar inom försvarsministeriet i tre år, varefter det skulle omvandlas till ett statlig affärsverk. Konkurrensdugligt kunde det bli till år 2005–06. Under övergångsperioden kunde ett slags kompanjonskap mellan de nya ägarna och den arrenderande armén sysselsätta verkets anställda.

EERO KOSONEN
Översättning ASTRID NIKULA

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)