. vane.jpg (302 bytes)
 
tema.jpg (2440 bytes)

Arbetsplatserna blir mindre

pune.gif (67 bytes)  Arbetsplatserna i hela Finland har snabbt blivit mindre. Intressebevakningen blir jobbigare eftersom det gäller att hålla kontakt med arbetsplatser på några få personer.

Enligt statistikcentralens företagsregister fanns det år 1999 totalt 220 000 företag i den privata sektorn. De bedrev rörelse på sammanlagt 244 000 ställen och hade 1,2 miljoner anställda.

Bara på något över 600 arbetsplatser arbetar mer än 200 personer, och det finns inte mer än 3 400 arbetsplatser med över 50 anställda.

Antalet små arbetsplatser på under 5 personer överskrider däremot 200 000 och på dem arbetar 244 000 människor. På de flesta av dem arbetar bara en ensam företagare. Bara en något större skara arbetar på arbetsplatser med över 200 personer.

Att vara chaufför är ett särskilt ensligt arbete, men att hålla kafé eller städa är inte heller sällskapligt, och detsamma gäller många hälso- och socialtjänster.

statistik3.jpg (37151 bytes)

 

 

Fenomenet små arbetsplatser är i synnerhet i servicebranschen ofta förknippat med del- och visstidsarbete och cirkulation från en arbetsplats eller t.o.m. en bransch till en annan.

 

 

 

 

 

 


Små arbetsplatser i alla branscher

Små arbetsplatser på 5—20 personer är vanligare än genomsnittet i byggnadsbranschen, inom handeln, i hotell- och restaurangbranschen och olika fastighetstjänster. Också bilreparationsverkstäderna är i allmänhet små.

– I industrin jobbar något under hälften av personalen på arbetsplatser med över 200 personer. Men också i industrin finns det många små arbetsplatser. Trots att storleken på arbetsplatserna i allmänhet har minskat under de senaste åren placerar sig den snabbt växande mobiltelefonindustrin klart i kasten stora arbetsplatser.

Också i den offentliga sektorn finns det mängder av små arbetsplatser, men situationen där är bättre från intressebevakningssynpunkt.

– De är ofta delar av större helheter, där det också redan finns förtroendemän, säger forskningssekreterare Jyrki Helin på FFC.

Små saknar förtroendeman

FFC:s organisationsundersökning av år 1998 ger en liknande bild. Inom många förbunds område utgjorde arbetsplatser med färre än 20 personer över 90 procent av alla arbetsplatser. Av alla FFC-medlemmar arbetar något under hälften på arbetsplatser med under 30 personer och en fjärdedel på arbetsplatser med under 10 personer.

Det nya förbundet Servicefacket är en verklig anhopning av små arbetsplatser, för av 119 000 sådana arbetsplatser inom FFC-förbunden befinner sig över hälften på gamla Handels område. Därnäst följer Hotell & Restaurang, som också har anslutit sig till Servicefacket. Dessa har också det relativt sett största antalet visstids- och deltidsarbetstagare.

Enligt organisationsundersökningen saknas förtroendeman på över hälften av alla arbetsplatser på under 30 personer. Ju mindre arbetsplatsen är, desto sämre är situationen. Ändå kan alla arbetstagare höra till facket, det är bara det att ingen har åtagit sig att bli förtroendeman.

– På små arbetsplatser deltar ägaren ofta själv i arbetet, och arbetarrepresentanten försätts i socialt ansträngande situationer, säger Helin.

Kontakt byggs upp

Att de små arbetsplatserna är en brokig samling visar sig när man studerar det lokala avtalandet.

– Bland dem finner man både de bästa och de sämsta exemplen, förklarar Helin. En delorsak till att antalet små arbetsplatser har ökat är att företagen har flyttat ut gamla egna funktioner. I ändan av kedjan kan man ha ett litet företag som blir kraftigt omruskat om chefen i andra ändan gör en liten rörelse. Flexibiliteten har flyttats mot ändan av kedjan, och det behövs också hårt arbete för att minimivillkoren i kollektivavtalet ska bli uppfyllda.

Det nordiska facket bygger på närvaro på arbetsplatserna via förtroendemannen. Nu saknas en sådan på många små arbetsplatser. Och av de nuvarande förtroendemännen inom FFC kommer hälften att lämna arbetslivet under detta årtionde.

Men Helin tror på en bättring. Man har förstått problemet och förbunden vill göra en hel del åt saken.

– Om vi talar om den här frågan om fem år tror jag att nätet kommer att vara finmaskigare än i dag. Det kan hända att vi inte har en förtroendeman där ute, men där är en kontaktperson eller något motsvarande, säger Helin.

HEKKI LEHTINEN
Översättning BERTEL STENIUS

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)